Sede di Ragusa

Confesercenti Ragusa
Via Alcide De Gasperi, 24 – 97100 RAGUSA (RG)
tel. 0932/256326 – fax 0932/841755
http://www.confesercenti-rg.it
ragusa@confesercenti-rg.it

Presidente Luigi Machi email: machiluigi@gmail.com
Direttore Massimo Giudice email: direttore@confesercenti-rg.it

Confesercenti Provinciale Ragusa
Via Alcide De Gasperi, 24 – 97100 RAGUSA (RG)
tel. 0932 256326 – fax 0932 841755
http://www.confesercenti-rg.it
info@confesercenti-rg.it

Presidente Machì Luigi e-mail: machiluigi@gmail.com

Confesercenti Vittoria
Via Nino Bixio, 319 – 97019 VITTORIA (RG)
tel. 0932 1910507
http://www.confesercenti-rg.it
info@confesercenti-rg.it

Confesercenti Comiso
Via San Biagio 32 CAp 97013 Comiso (RG)
Tel. 0932841755
e mail comiso@confesercenti-rg.it

 

 

 

 

Pin It